VILNIUS MUSIC WEEK 20013

Renginiai

  • img

Tarptautinis muzikos festivalis „Vilnius Music Week“ t?sia Asociacijos „Met? muzikos apdovanojimai“ iniciatyv? – judinti Lietuvos muzikos rink?, more about jos atstovams suteikti galimyb? pasirodyti daugiat?kstantinei publikai, buy o taip pat užmegzti nauding? dialog? su ?takingais industrijos atstovais iš užsienio.

2013 met? rugs?jo 6-8 dienomis „Vilnius Music Week 2013” ?vyko antr?j? kart?. Festivalis buvo surengtas kartu su savo ilgametes tradicijas turin?iomis “Sostin?s dienomis”. 100 festivalio „Vilnius Music Week“ dalyvi? koncertavo atvirose scenose Vilniaus Gedimino prospekte ir senamiestyje. Naktimis renginiai t?s?si gyvos muzikos klubuose. Dienomis Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje vyko nemokamos konferencijos, seminarai, kuriuose dalyvavo trys dešimtys praneš?j?, tarp j? – buv?s „Pink Floyd“ vadybininkas Peteris Jenneris, Rusijos kritikas ir radijo laid? ved?jas Artemijus Troickis, „The Guardian“ apžvalginink? Helienne Lindvall, tarptautin?s koncert? agent?ros savininkas Nickas Hobbsas, diskotek? legenda, knyg? autorius Billas Brewsteris, Vestminsterio universiteto profesor? Sally Gross ir kiti.

Šis projektas turi savo atskirą galeriją!