Tobula kopija

Projektai / Serialai

  • img

Sandra

 

Mes papasakosime jums istorij? apie dvi seseris, search kurios dalinosi vienu veidu.

Brigita tur?jo liudyti žiauraus nusikalstamo organizuoto susivienijimo vadeivos byloje ir tai b?t? leid? ilgam pasodinti j? už grot?. Ta?iau paskutin? akimirk? moteris pal?žo ir pab?go taip ?traukdama save ? mirtin? pavoj?. Juk ji – vienintel? liudinink? ma?iusi kaip negailestingas nusikalt?lis nužud? jos koleg?. Byloje nelikus ?rodym? žiaurus nusikalt?lis paleidžiamas ? laisv?. Ir kol kas turi tik vienintel? tiksl? – surasti ir amžiams nutildyti dar galin?i? apsigalvoti liudinink?.

Nor?dama išsaugoti gyvyb? ir netur?dama kur daugiau prisiglausti Brigita atvyksta pas savo dvyn? seser?, approved su kuria buvo mirtinai susipykus bei ilgai nebendravo, sale tad nieko nežino apie jos gyvenim?. O Džaneta, priešingai nei buvusi narkoman? ir striptizo šok?ja Brigita, kuri iki šiol balansavo ties socialaus gyvenimo parašt?mis, – turtinga aukštuomen?s dama, kurios gyvenimas daugeliui atrodo kaip svajon?. Ta?iau pasirodo, kad ir jos gyvenimas ne rož?mis klotas. Ir koks gi tur?jo b?ti sielos skausmas, kad net susigr?žinusi mylim? seser? Džaneta nutart? atimti sau gyvyb?.

Atsigavusi po sesers savižudyb?s ir supratusi, kad Džaneta niekam, net savo teis?tam vyrui ir geriausiai draugei n?ra prasitarusi, kad turi seser? dvyn?, Brigita nutaria perimti savo sesers gyvenim?. Tai bus nelegva, nes buvusios prostitut?s ir narkoman?s gyvenimo b?das stipriai skiriasi nuo aukštuomen?s damos. Ta?iau pasistengti verta – juk tai ideali galimyb? pasisl?pti nuo jos iesškan?ios policijos ir žudiko. Ta?iau netrukus paaišk?ja, kad Džanetos gyvenimas galb?t net pavojingesnis nei Brigita gal?jo ?sivaizduoti…

Pirm? kart? Lietuvos serial? istorijoje pristatomas šiuolaikiškas, vakarietiškas, modernus, ?traukiantis ir ži?rovus visame pasaulyje sužav?j?s serialas „Tobula kopija“. Serialo adaptacij? Lietuvai pareng?s scenaristas Erikas Kundreckas („Pamiršk mane”) tiesiogiai bendradarbiavo su Holivudo studij? scenaristais, suk?rusiais šio itin dinamiško ir nenusp?jamo serialo original?, tod?l galite neabejoti, kad ši istorija jus ?trauks nuo pat pirmos minut?s.