Surask Naisių lobį!

Renginiai

  • img

LRT ži?rovams, mind m?gstantiems serial? „Naisi? vasara“, store sezono ?karštyje buvo sudaryta reali galimyb? pralobti.Jiems tiesiog reik?jo steb?ti serijas, ampoule fiksuoti j? metu paskiemeniui atskleidžiam? raktažod?, registruotis žaidime ir bandyti surasti did?j? Naisi? lob?.

Teisingus atsakymus užregistravo per 500 dalyvi?, iš j? organizatoriai v?liau burt? keliu atrinko 10 laiming?j?. Jauniausiam lobio ieškotojui buvo 21-eri, vyriausiam – 70 met?.

Naisiškiai žaidimo dalyvius pasitiko šventiškai nusiteik?. Pirmiausia finalininkams buvo surengta speciali ekskursija po serialo išpopuliarint? miestel?. Jos metu budresnis klausytojas gal?jo ?siminti visus faktus, pravertusius kitame finalo etape – intelektualiame žaidime, reikalavusiame tiksliai atsakyti ? su serialu susijusius klausimus.

?nirtinga kova užvir? lemiamame žaidimo etape, ieškant didžiojo prizo. Paaišk?jo, jog lobis buvo pasl?ptas sename grafo Platono Zubovo dvare, dubenuotojo akmens sienoje. Lobio laim?toja tapo dviej? berniuk? mama Donata Kimbarien? iš Telši?.

V?liau visi lobio ieškotojai tur?jo galimyb? sudalyvauti dar vienoje Naisi? švent?je. T?dien Naisi? vasaros teatro ir bendruomen?s kult?ros r?muose buvo ?teiktos šešios Nacionalin?s premijos už geriausias vaikiškas knygas. „Naisi? vasaros“ mecenato Ram?no Karbauskio ir Andriaus Mamontovo labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ inicijuotame konkurse dalyvavo net 123 k?r?jai. Pagrindinio prizo laim?tojo knyg? R.Karbauskio ir A.Mamontovo fondas išleis 15 t?kst. egzempliori? tiražu.

Šis projektas turi savo atskirą galeriją!