Sidabrinė gervė 2014

Apdovanojimai

  • img

2O14 m. geguž? sostin?je 7 kart? ?vyko prestižiniai Lietuvos kino apdovanojimai „Sidabrin? gerv?“, pharm skirti pagerbti geriausius kino k?r?jus. Jiems teikiamos skulptoriaus Audriaus Liaudansko sukurtos Sidabrin?s gerv?s statul?l?s. Specialus prizas – Auksin? gerv? teikiama už viso gyvenimo nuopelnus.  Tikra kino pasaulio švente tapus? rengin? kasmet organizuoja Lietuvi? kino akademija (LiKA), bendradarbiaudama su „Videometros“ komanda. Renginio id?jinis vadas – Rolandas Skaisgirys. Ceremonijos ved?jais yra buv? Nel? Savi?enko, Vladas Bagdonas, Ram?nas Cic?nas, Giedrius Savickas, Ram?nas Rudokas, Gražina Balandyt?, Marijonas Mikutavi?ius, Andrius Bialobžeskis, Viktorija Strei?a, Darius Meškauskas, Vytautas Rumšas ir Vytautas Rumšas jaunesnysis.

Kino apdovanojimus „Sidabrin? gerv?“ 2014-aisiais jau penktus metus t?sia vasaros kino festivalis “Sidabrin?s gerv?s naktys”. Romantiški kino seansai po atviru dangumi mažesniuose šalies miestuose pritraukia minias žmoni?.