Puolusių angelų miestas

Filmai / Serialai

  • img

G 034

 

Naujas televizijos filmas „Puolusi? angel? miestas“, find kuriamas prodiuseri? kompanijos „Videometra“, ži?rovams pasakoja skirtingiems sostin?s sluoksniams priklausan?i? žmoni? gyvenimo istorijas. ?prasta manyti, jog valdžios ir pinig? godulys dažniausiai kankina vyrus. Šiame filme žemai pulti teks ir vyrams, ir moterims. Juk už didžio vyro stovi didi moteris. O kokia dama stovi už gobšuolio? Atsakymas – dar godesn? už j?.

Nuožmiose kovose d?l šlov?s, pinig? ir garb?s premjeros herojai vyrai ir moterys panaudos galingiausius savo ginklus.

Filme vaidina Monika Vai?iulyt?, Agn? Šatait?, Aist? Lasyt?, Natalija Jani?kina, Alvydas Šlepikas, Šar?nas Banevi?ius ir kiti.