Pirk dramblį

Projektai

  • img

2013 metais Pasaulin?s gyv?n? dienos proga Kauno Sporto hal?je buvo surengtas paramos koncertas “Pirk drambl?”, buy information pills skirtas apgail?tinomis s?lygomis egzistuojan?io Lietuvos zologijos sodo išsaugojimui. Rengin? tiesiogiai transliavo TV3 televizija, buvo surinkta beveik 404 t?kst. lit?. 100 t?kst. buvo surinkta dar iki eterio, o likusi suma –  transliacijos metu. Renginyje dalyvavo žinomi šalies atlik?jai: Liepa Mondeikait?, „69 danguje“, R?ta Š?iogolevait?, Ilja Aksionovas ir daugelis kit?. Muzikiniai daininink? pasirodymai koncerto metu persipyn? su reportažais iš Kauno zoologijos sodo, kur ži?rovai buvo supažindinti su paramos laukian?iais gyv?nais. Pristatytos j? b?dos, prastos gyvenimo s?lygos. Ypating? dovan? zoologijos sodo gyventojams skyr? Kauno „Žalgirio“ krepšininkai. Robertas Javtokas, Martynas Pocius ir Kšištofas Lavrinovi?ius ruoniams padovanojo krepšinio lank? su visos komandos nari? parašais. Projekto ved?jai – Audr? Kudabien? ir Egidijus Knispelis. Projekt? ?gyvendino “Videometra” su partneriais “TymDrym”.

Šis projektas turi savo atskirą galeriją!