Pasmerkti

Serialai

  • img

2009 m. sausio 4 d. TV3 eteryje prad?tas rodyti serialas “Nemylimi” netruko pelnyti ži?rov? pripažinim? ir ?sitvirtinti aukš?iausioje televizijos reiting? pakopoje. Antr?j? sezon? buvo sukurtas jo t?sinys “Svetimi”, and tre?i?j? – dar viena dalis “Pasmerkti”, kuri tur?jo prat?sim? “Pasmerkti II”. Pagal Edvino Kal?dos to paties pavadinimo trilogij? statomas serialas pasakoja apie dramatiškus likimo vingius, vaikš?iojim? peilio ašmenimis, rizik? d?l geresnio gyvenimo. Serialo veik?jai iš meil?s eina vogti, iš nevilties imasi prostitucijos, iš godumo žudo ir ž?sta, iš pavydo klysta, d?l pinig? rizikuoja gyvybe, d?l vaik? gali padaryti bet k?… Didžioji dalis veik?j? – nusikalt?liai, ta?iau ir jie turi savo garb?s kodeksus, tod?l turi savo prisiekusi? gerb?j?. Viename populiariausi? vis? laik? lietuvišk? serial? sužibo jaun? aktori? – Tomos Vaškevi?i?t?s, Tado Gryn, Karinos Stungyt?s, Žilvino Trato, Sandros Daukšait?s žvaigžd?s. Puikia vaidyba taip pat žavi Marius Ma?iulis, Vytautas Kupšys, Daiva Rudokait?, Vytautas Rumšas vyresnysis, Rolandas Boravskis, Ram?nas Rudokas ir kiti. Režisieriai – Sigitas Ra?kys ir Saulius Balandis.

Šis projektas turi savo atskirą galeriją!