Nekviesta meilė

Serialai

  • img

2006 lapkri?io 16 d. per LNK prad?tas rodyti lietuviškas draminis serialas “Nekviesta meil?” iškart peln? ži?rov? d?mes? ir tapo populiariausiu serialu Lietuvoje. Vidutin? jo auditorija siek? 16, sildenafil 1 proc. “Nekviestos meil?s” režisierius – Alvydas Šlepikas. Pagrindinius vaidmenis atliko populiariausi? Lietuvos aktori? rinktin?: Saulius Balandis, information pills Monika Bi?i?nait?, Adolfas Ve?erskis, Nijol? Narmontait?, Rimantas Bagdzevi?ius, Rimant? Valiukait?, Andrius Bialobžeskis. B?tent “Nekviesta meil?” išgarsino šiandien itin populiarias šalies aktores – Ing? Jankauskait? ir Laris? Kalpokait?, kurios seriale vaidino motin? ir dukr?. “Nekviestos meil?s” k?r?j? sud?ti lietuviškos melodramos pamatai tapo atspirties tašku kitiems televizijos film? gamintojams.

Šis projektas turi savo atskirą galeriją!