Naisių vasara

Serialai

  • img

2009 metais TV3 pasirod?s televizijos serialas “Naisi? vasara” 5-?j? sezon? jau skai?iavo LRT televizijoje. „Naisi? vasara“ – lietuviško kaimo gyvenimo veidrodis, medicine kuriame kiekvienas gali pamatyti save ar artimus žmones. Kaimo tematika, cialis 40mg pozityvumas, viagra sale jautrus santykis su gamta, netik?ti siužeto vingiai ir šmaikšt?s, išradingi, k?rybingi veik?jai daro serial? išskirtin?. Jam atsiradus išpopuliar?jo ir pati Naisi? gyvenviet? Šiauli? rajone, joje atsirado dažasvydžio centras, Balt? diev? muziejus, Naisi? teatras, rengiamas kasmetinis blaivusis Naisi? festivalis ir pan.   „Naisi? vasara“ taip pat vykdo socialin? misij? – išryškinti kaimo problemas – girtuoklyst?, skurd?, nedarb?, ir žmoni? telkim?si problemoms spr?sti. Bendruomeni? iniciatyvos, kaimo šviesuoli? ind?lis, ypatingas d?mesys kult?rai, verslo id?j? gimimas, pozityvumo impulsas – tai kei?ia lietuviško kaimo gyvenim?, daro j? ?domesn?, šviesesn?. Seriale atkreipiamas d?mesys ir ? emigracijos, v?tom? bei m?tom? po sve?ias šalis vaik? problemas. „Naisi? vasaros“ herojai parodys: nors kartais sunku, ta?iau gr?žimas, gyvenimas ir darbas savoje šalyje yra prasmingas ir naudingas tiek Lietuvai, tiek pa?iam lietuviui.

2010 metais “Naisi? vasara“ peln? „Sidabrin? gerv?“ geriausio televizijos fimo kategorijoje. Serialo mecenatas ir vienas scenarijaus autori? – Ram?nas Karbauskis. Režisierius Raimundas Banionis. Vaidina: Sigitas Jakubauskas, Rimantas Bagdzevi?ius, Nijol? Miron?ikait?, Aurimas Žvinys, Antanas Venckus, Vaida Kavaliauskait?, Almantas Vaišnys, Rimanta Krilavi?i?t? ir kiti.

Šis projektas turi savo atskirą galeriją!