Motina ir sūnus

Serialai

  • img

TV3 situacij? komedijoje „Motina ir s?nus“ pasakojamas iki ašar? juokingas vienos šeimos gyvenimas, hospital kai nekal?iausia išvyka ? gamt? gali pasibaigti tikru uraganu. Iš pirmo žvilgsnio naivi Dievo karvut? – motuš? Kristina gali b?ti tikra rakštis, jei tik viskas vyksta ne pagal jos plan?, o šis, kaip ir oras, nenusp?jamas. Pagal original? austral? serial? lietuviams adaptuoto „Motinos ir s?naus“ scenarijaus autorius – Aidas Puklevi?ius. Režisierius – Sigitas Ra?kys. Seriale savo neprilygstam? talent? demonstruoja aktor? Aldona Janušauskait?, jos s?nus vaidina Giedrius Arba?iauskas ir Vaidotas Martinaitis, mar?i? – Inga Šalkauskait?. Taip pat seriale nusifimavo Aušra Štukyt?, Andrius Žiurauskas, Monika Bi?i?nait?, Larisa Kalpokait?, Ferdinandas Jakšys ir kiti.

Šis projektas turi savo atskirą galeriją!