Meilė kaip mėnulis

Serialai

  • img

Naujas lietuviškas serialas „Meil? kaip m?nulis“. Pagrindin? istorijos heroj? Aust?ja, more about neturting? t?v? mažo miestelio talentinga šok?ja atvyksta ? Vilni? ?gyvendinti savo svajon?s – mokytis profesionalaus šokio. Netik?tai sutiktas ?takingas televizijos vadovas jai pasi?lo išm?ginti j?gas ir televizijos šoki? projekte.

Per ram? šok?jos gyvenim? pradeda ristis viena audra po kitos – nauji draugai, naujos pažintys, atradimai ir išdavyst?s. Jis ir ji. Jis – turtingas turting? t?v? vaikas, nuolat supamas draug?. Ji – vieniša šok?ja iš kaimo.

„Meil? kaip m?nulis“ – tai nuotaikingas serialas apie tikr? meil? ir meil? iš išskai?iavimo, apie tikrus draugus ir draugus „iš reikalo“. Ar galima aukoti draugus ir meil? d?l aukštesnio tikslo? Ar gali b?ti aukštesnis tikslas už draugus ir meil??

Romantiškas ir nuotaikingas serialas parodys televizijos užkulisius, kaip šlov? paveikia skirtingus žmones, kas atlaiko jos našt?, kas pal?žta.

Naujajame seriale pamatysite Lietuvos teatro ir televizijos žvaigždes: Mykol? Vildži?n?, Dali? Mertin?, Just? Zinkevi?i?t?, Kost? Smorigin?, Aleks? Kazanavi?i?, Nijol? Lepeškait? ir daugyb? kit?, serialo režisierius K?stutis Jakštas.