Lietuvos garbė

Apdovanojimai / Koncertai / Projektai / Renginiai / Socialiniai projektai

  • img

TV3 Žini? tarnybos apdovanojimai „Lietuvos garb?“ teikiami paprastiems žmon?ms už j? nepaprastus žygdarbius. Kartu su ypatinga statul?le laureatai gauna nepamirštamus ?sp?džius – ?vairius siurprizus, search muzikinius pasirodymus. Švent?je dalyvauja aukš?iausi šalies pareig?nai, pills kult?ros, sporto elitas. Du metus iš eil?s – 2012 ir 2013 iškilmes „Lietuvos garb?“ organizavo prodiuseri? kompanija „Videometra“ su partneriais.

Šis projektas turi savo atskirą galeriją!