Kriminalistai

Serialai

  • img

Klasikini? populiari? TV detektyv? formatu sukurtas serialas rodo gyvenim? šiuolaikiniame nuod?mi?, viagra šiurpi? ?vyki? ir žmogišk? paklydim? kupiname didmiestyje, story kuriame apstu galvos?ki? su netik?ta baigtimi. Prodiuseri? kompanija „Videometra“ serial? nufilmavo pagal LNK oficialiai ?sigyt? lenk? televizijos monstro –  rekordin? ži?rimum? pelniusio serialo „Kryminalni“ – scenarij?. Lietuvai serial scenarij? adaptavo rašytojas Rimvydas Strielk?nas. Režisieriai – Alvydas Šlepikas, Justinas Krisi?nas. Vaidino: Algirdas Dainavi?ius, Simonas Storpirštis, Just? Zinkevi?i?t?, Monika Bi?i?nait?, Rimantas Bagdzevi?ius, Marius Ma?iulis ir kiti.

Šis projektas turi savo atskirą galeriją!