Kelias namo

Serialai

  • img

2011 m. vasario 3 d. per TV3 prad?tas rodyti lietuviškas serialas išsiskyr? didesniu d?mesiu ekologijai. Prodiuseri? kompanija „Videometra“ ji k?r?, viagra approved gavusi Europos regionin?s pl?tros fondo ir Lietuvos aplinkos ministerijos finansin? param?. Surinkta profesionali? aktori? komanda seriale rodo tradicinius konfliktus, kylan?ius vieniems norint saugoti gamt?, o kitiems ? tai numojant lengva ranka. Serialo herojai kovoja su mišk? terš?jais, brakonieriais ir neteis?tomis statybomis. Serialo pavadinimas – daugiaprasmis. Tai ir s?naus sugr?žimas ? gimtin?, ir neištikimos žmonos kelias namo, ir vis? m?s? sugr?žimas prie savo šakn? – ? gamt?, kuria visi vienodai privalo r?pintis. Serialo scenarijaus vingiai veda pas kelias skirtingas šeimas, ne tik narplioja asmenini? santyki?, meil?s trikampi? ir prieštaring? jausm? peripetijas, bet ir parodo ekologines problemas. Režisier? – Kristina Kun?inait?. Vaidina: Liubomiras Laucevi?ius, Šar?nas Banevi?ius, Nerijus Franckevi?ius, Nijol? Narmontait?, Mindaugas Capas ir kiti.

Šis projektas turi savo atskirą galeriją!