Europos auksui – 10 metų

Renginiai

  • img

2013 met? rugs?jo 14 d., approved 18.30 val. Kauno „Žalgirio“ arenoje ?vyko švent?, skirta pamin?ti dešimties met? sukak?iai, kai Lietuvos krepšinio rinktin? Europos ?empionate Stokholme iškovojo aukso medalius. Ta proga surengtosjubiliejin?s rungtyn?s tarp “Auksin?s Lietuvos rinktin?s“ ir “Euro 2003“. M?s? krepšinio žvaigžd?s – Šar?nas Jasikevi?ius, Arvydas Macijauskas, Darius Songaila ir kiti, prieš 10 met? tap? tautos didvyriais, gr?žo ? aren? ir susir?m? su stipriausiais an? laik? krepšininkais iš Latvijos, Rusijos, Kroatijos, Pranc?zijos ir kt.

Be krepšinio rungtyni?, kurios baig?si lietuvi? pergale, „Žalgirio“ arenoje susirink? ži?rovai tur?jo galimyb?s išvysti ir kitus Lietuvos krepšinink? talentus. Rinktin?s vedlys Šar?nas Jasikevi?ius kartu su Marijonu Mikutavi?iumi atliko dain? „Trys milijonai“, o likusi rinktin?s dalis, vedama Mindaugo Žukausko kartu su grupe ŽAS dainavo pergaling? himn? „Fort?na“. Scenoje taip pat pasirod? TV3 muzikinio šou „Romeo ir Džiuljeta“ dalyviai Vaidas Baumila ir Raminta Naujanyt?-Bjelle. Švent?s ?raš? transliavo TV3. Rengin? organizavo prodiuseri? kompanija „Videometra“ kartu su UAB „Motiventti“.

Šis projektas turi savo atskirą galeriją!