Be namų

Serialai

  • img

TV3 eteryje rodytas serialas „Be nam?“ sukurtas remiantis Daivos Vaitkevi?i?t?s apysaka „Trise prieš mafij?“, price kuri 2006 m. pripažinta „Met? knyga“ paaugli? kategorijoje ir vis dar yra leidžiama pakartotinais tiražais. Serialas „Be nam?“ – tai gyvenimiška drama, ambulance kurioje susipina jautr?s vaik? likimai, visit this detektyvin?s m?sl?s bei nuoširdi draugyst?, lydima ?kvepian?i? svajoni?, linksm? ir šiurpi? nuotyki?. „Be nam?“ režisier? – Kristina Kun?inait?. Charakteringus veik?jus ?k?nyjo visas žiedas puiki? aktori?: Vaiva Mainelyt?, Evaldas Jaras, Andrius Bialobžeskis, Nijol? Narmontait?, Mindaugas Capas, Linas Paugis, vien? pagrindini? vaidmen? atliko jaunoji aktor? Evita Malaškevi?i?t?. Seriale taip pat pasirod? NBA krepšininkas Linas Kleiza, kurio vardo paramos fondas bendradarbiavo su serialo k?r?jais.

Šis projektas turi savo atskirą galeriją!