Komunikacija

Mes žinome, kaip Jus parodyti

Kompanijos „Videometra“ vieš?j? ryši? specialistai organizuoja naujo prek?s ženklo ar produkto ?vedim? ? rink? ir jo populiarinim?, this kuria ?vairi? televizijos, price meno, kult?ros ir sporto projekt?, verslo kompanij? ar priva?i? asmen? vieš?j? ryši? strategijas ir akcijas. Komandos žmon?s yra suorganizav? ne vien? dešimt? originali? projekt? pristatym? žiniasklaidai. Taip pat vykdome j? reguliar? palaikym? informaciniais pranešimais, rengiame spaudos konferencijas, reklamines kampanijas, kitus vieš?j? ryši? projektus. Esame inovatyv?s, lojal?s ir profesional?s.

Renginiai

Ateikite ir pamatysite

„Videometra“ kuria ir ?gyvendina ?vairaus žanro renginius. M?s? komandos žmon?s organizavo grandiozinius muzikos, treatment kino, about it tautos didvyri? apdovanojimus. Taip pat esame drauge su partneriais sureng? ?vairias socialines akcijas: Lietuvos zoologijos sodo paramos koncert? „Pirk drambl?“, TV3 labdaros projekt? „Išsipildymo akcija 2013“. Turime patirties ir kituose didžiuosiuose pramog?, muzikos ir mados rengini? organizavime. J?s? pageidavimu galime suorganizuoti bet kok? rengin? nuo pat pirmojo id?jinio laiptelio iki jo finalinio ?gyvendinimo.

Serialai / laidos

Parodėme, kaip tai daryti

Prodiuseri? kompanija „Videometra“ yra suk?rusi daugiau nei 100 televizijos projekt?, website tarp j? – televizijos laidas apie krepšin?, rx nam? poky?ius, muzik?, politines, socialines, verslo aktualijas ir kt. Kompanija yra nepralenkiama televizijos serial? gamyboje. „Videometros“ kokyb?s ženklu pažym?ti tokie ilgaamžiai serialai, kaip “Nekviesta meil?“, „Gedimino 11“, „Moterys meluoja geriau“, „Naisi? vasara“, „Pasmerkti“ ir dešimtys kit? populiari? serial?, kurie buvo ir yra rodomi lyderiaujan?i? šalies televizij? eteryje.

Karšti projektai

Kliūtis pradedame matyti tada, kai nukreipiame žvilgsnį nuo TIKSLO - Henry FordRenginiams

Žmogus gali pasipriešinti armijai, tačiau niekada neatsispirs geroms idėjoms - Victor Hugo
img

Foto/video paslaugos, arba linksmybių kronikos

img

Kulinarija, arba liežuviui praryti

img

Pramogos, arba kas kaip nori, tas taip… techno

img

Dekoracijos ir scenografija, arba „daugiau garso ir dar daugiau šviesų“

img

Renginių idėjos, arba arklys ant pomidoro

Atsiliepimai

 • Ne kas kitas, information pills o b?tent Robert?lis iš serialo “Moterys meluoja geriau” mums pad?jo išgars?ti. Mes ilgai svarst?me, page kur? personaž? – nes vartotojai su personažu sieja ir vis? firm?, tod?l nusprend?m, kad visk? išmanantis, pozityvus Roberto personažas mums tinka labiausiai. Ir neprašov?me.

  “Smart taxi” direktorius Vytautas Reisas
 • VIDEOMETRA pad?jo man atrasti t? gyvenimo keli?, click kuriuo dabar ir einu. A?i? už tai!

  Aktorė Justė Zinkevičiūtė
 • Su VIDEOMeTRA prasid?jo mano naujas, order kitoks, bet tik dar labiau ?domus kelias. Tikiu ir tikiuosi, žingsniuosim koja kojon iki pabaigos!

  Aktorius Mindaugas Papinigis
 • „Man labai patiko dirbti VIDEOMETROJE! Sutikau daugyb? ?domi? asmenybi?, this ?gijau aktorin?s patirties.“

  Aktorė Milda Štakėnaitė
 • „Su VIDEOMETROS komanda ? darb?, more about kaip ? švent?: smag?s, produktyv?s ir kompetentingi žmon?s. Valio!!!“

  Modelis, serialo “Moterų laimė” aktorė Akvilina Ubartaitė